Wat is DIGISTEM?

Onderzoeksproject

DigiSTEM is een pilootproject, met subsidies vanuit de Vlaamse regering, departement onderwijs en vorming, waarin de mogelijkheden van digitaal onderwijs verkend werden voor STEM-onderwijs. Vanuit inzichten uit de digitale didactiek, faciliteren we het STEM-onderwijs.

Deze verkenning kwam via Educational Design Research tot stand en resulteert in inspirerende en goede praktijkvoorbeelden en een leerpad voor lerarenopleiders dat doorlopen kan worden met student-leraren. Daarnaast kan dit ook gebruikt en gehanteerd worden bij de professionalisering van leraren. 

De inspirerende en goede praktijkvoorbeelden illustreren hoe digitale instrumenten zinvol en doelbewust STEM-activiteiten kunnen ondersteunen in de klas. Deze praktijkvoorbeelden zijn per leeftijdsgroep opgesteld en uitgetest in de pilootscholen die deel uitmaakten van het Teacher Design Team.