Welkom bij DIGISTEM

Homepage

DigiSTEM: het versterken van STEM-onderwijs via digitale verrijking 

Het praktijkgerichte onderzoeksproject "DigiSTEM in het basisonderwijs" (pilootproject Vlaamse Overheid) had als doel studenten in de lerarenopleiding voor te bereiden op het creëren van krachtige leeromgevingen voor STEM-onderwijs, waarbij digitale elementen bewust en doordacht werden ingezet. Dit onderzoek verkende de meerwaarde van digitale technologie in het ondersteunen en verrijken van STEM-onderwijs in het kleuter- en lager onderwijs, om in te spelen op de veranderende onderwijscontext.

Om deze doelstelling te bereiken werden twee hoofdsporen uitgezet. Ten eerste werd de STEM-didactiek geoptimaliseerd om digitale verrijking in de klaspraktijk met kinderen te benutten. Ten tweede werd een DIGISTEM-curriculummodule ontworpen die adaptief is voor gebruik in alle lerarenopleidingen, om de opleiding van toekomstige leraren te versterken. De resultaten van dit onderzoek zijn een didactisch kijkkader, geschikte praktijkvoorbeelden en een curriculummodule voor student-leraren in de lerarenopleiding, waarbij de rol van de leraar centraal staat.

Het didactisch kijkkader koppelt inzichten uit digitale didactiek aan STEM-onderwijs en bevat vragen voor zinvolle en doelgerichte digitale verrijking van lessen/activiteiten. Praktijkvoorbeelden tonen de integratie van digitale technologie in STEM-onderwijs in de kleuterklas en in de lagere school. Ze zijn ontwikkeld en getest in Teacher Design Teams (TDT) en dienen als inspiratiebron. De TDT's waren gemengde teams van leerkrachten uit de 3 verschillende onderwijsnetten (KathOndVla, GO! en OVSG). De uitwerkingen binnen dit project zijn daardoor steeds gelinkt aan de verschillende leerplandoelstellingen van de Vlaamse scholen. Afhankelijk van de doordachte keuzes die de leraar maakt kan deze vanuit het leerplan het accent leggen dat voor de klas op dat moment geschikt is. (zie 'Met kinderen') 

Het didactisch kijkkader en de praktijkvoorbeelden zijn geïntegreerd in een curriculummodule voor lerarenopleiders om met student-leraren door te nemen. Deze module voorziet hen van kennis en vaardigheden om digitale technologie effectief te integreren in STEM-onderwijs. (zie 'Leerpad' en 'Lerarenopleiding')